Dietetyka – I stopnia

Zawód dietetyka nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ponieważ obserwuje się wzrost świadomości społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia, coraz więcej mówi się o zdrowym, świadomym odżywianiu; coraz więcej osób zaczyna dbać o swoją kondycję i odpowiednią dietę. Ważnym zadaniem dietetyka jest także popularyzacja zdrowego stylu życia, którego elementem jest m.in. odpowiednia dieta.

Zobacz program

Dlaczego warto studiować dietetykę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza?

 • Program studiów łączący wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, biologii, chemii) z praktyczną wiedzą dotyczącą oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka;
 • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
 • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Absolwent dietetyki będzie posiadał umiejętności planowania diet dla różnych grup ludności oraz udzielenia porady dietetycznej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie umiał dokonać podstawowej analizy i oceny jakości żywności oraz zaplanować i przygotować potrawy wchodzące w skład różnych diet. Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

 

Absolwenci kierunku Dietetyka są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach żywieniowych, poradniach chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego;
 • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługujących szpitale i inne placówki zbiorowego żywienia;
 • placówkach sportowych;
 • zakładach przemysłu spożywczego;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • organizacjach konsumenckich.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent może kontynuować kształcenie w ramach: studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.

Zapisz się na kierunek Dietetyka

Skip to content