Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Celem studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. W programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności.

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i jakość żywności skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe i są zatrudnione w jednostkach związanych z produkcją, dystrybucją i kontrolą żywności (zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, placówki żywienia zbiorowego sieci otwartej i zamkniętej, jednostki nadzorujące produkcję żywności) oraz dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, które chcą podnieść swoje kompetencje.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin w formie wykładów i ćwiczeń.

Kontakt mailowy: p.siemion@ujd.edu.pl

Dietetyka – poradnictwo żywieniowe

Na tych studiach podyplomowych poznasz między innymi aktualną wiedzę związaną z żywieniem człowieka i dietoprofilaktyką. Pozyskasz umiejętności konieczne do planowania żywienia ludzi w różnym wieku i różnych warunkach środowiska oraz stanach fizjologicznych, zarówno zdrowych jak i chorych.

Po skończonych studiach podyplomowych będziesz mieć możliwość realizacji indywidualnej praktyki związanej z doradztwem żywieniowym i dietetycznym oraz może podjąć pracę w poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego lub klubach sportowych i tym podobnych.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin praktycznych warsztatów i 70 godzin wykładów.

Kontakt mailowy: a.chwał@ujd.edu.pl

Skip to content